תנאי שירות

 
  מצלמות סקס חיות
מצלמות סקס בשידור חי
   לוח שידורים שבועי   אבחון המחשב
תקנון אתר My Cam""
אתר MY Cam  הינו פלטפורמת מצלמות המאפשרת תקשורת ישירה בין גולשים למטרות בידור והנאה ועלולים להופיע בוא גם תכנים בעלי אופי מיני. בכניסה לאתר הינכם מצהירים כי מלאו לכם 18 שנות חיים. אין באמור לטעון כאילו בעלי האתר מעודדים תכנים כאלה וחשוב לציין כי אף אחד מהתכנים שיוצגו באתר אינם באחריות בעלי האתר ונעשים מרצונם החופשי של מפעילי המצלמות ולקוחות החברה.            מרגע הכניסה לאתר הינכם מצהירים כי ידוע לכם כי באתר זה עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני וכל מי שחש פגוע ואו אינו בגיר ואו אינו מעוניין שימנע מלהיכנס לאתר והיה ויעשה זאת בכל זאת, לא יוכל לבוא בכל טענה ואו תלונה ואו תביעה ואו דרישת פיצוי כלשהי מבעלי האתר ואו מפעילי המצלמות ואו כל גורם אחר.
האתר כאמור אינו אחראי על התכנים המוצגים בו לרבות גלריות תמונות, רשימות ושאר מידע שינתן ע"י מפעילי המצלמות ואין בהצגת תכנים אלה לרמז על עידוד ואו קידום ואו הסכמה של בעלי האתר לתכנים המופיעים בו בין אם מדובר בתכנים בעלי אופי מיני ובין עם לא.
סעיפי התקנון המפורטים:
 1. הריני לאשר כי מלאו לי 18 שנים לפחות
 2. הנני מצהיר ומסכים שלא לצלם ואו להקליט ואו לשכפל ואו להעתיק ואו להפיץ ואו לצטט כל תוכן ואו מידע שקיים באתר ואו מידע שאיחשף אליו באתר בין עם במישרין ואו בעקיפין והיה ואעשה זאת הנני חשוף לתביעה בגין העבירה הנ"ל וכאמור ידוע לי כי פעילות שכזאת אסור לחלוטין.
 3. כל התכנים המוצגים באתר אינם באחריות אתר My Cam ובאישור הסכם זה הינכם מסירים כל אחריות מבעלי האתר ואו כל גורם אחר למעט אתם עצמכם.
 4. אסורה לחלוטין גלישה ואו כניסה לאתר זה לכל מי שאינו רשאי לעשות כן מפאת גיל ואו מקום ואו מסגרת כלשהי ואו סיבות כספיות ואו מקום עבודה ואו כל סיבה אחרת שאוסרת כניסה לאתרים בהם עלולים להופיע תכנים בעלי אופי מיני מכל סוג שהוא.
 5. כל התכנים המוצגים באתר הינם לשימושם הפרטי בלבד של לקוחות האתר ואינם ניתנים להעברה. באישור הסכם זה הינם מתחייב שלא לשתף ואו לחשוף מידע ואו תכנים מהאתר לכל גורם שלישי כלשהו לרבות קטינים.
 6. אתר My Cam שומר לו את הזכות לנהל מעקב אחרי הפעילות ואופן ההתנהלות בין לקוחות החברה למפעילי המצלמות.
 7. חל איסור מוחלט לנסות ולשדל את מפעילי המצלמות באתר לקיים עימכם כל קשר מלבד תקשורת הצ`אט הקיימת באתר לרבות ניסיון להציע עבודה ואו לשדל למין ואו לזנות ואו לכל פעילות אינטימית אחרת. כמו כן אסור כל ניסיון לפגוע ואו לאיים ואו להפחיד ואו לסחוט את מפעילי המצלמות וכל ניסיון לעשות זאת יגרור העברת פרטיכם האישיים לידי רשויות החוק וחשיפתכם להליכים משפטיים.
 8. ע"פ חוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 מחייבים בעלי האתר לשתף פעולה עם גורמי האכיפה השונים במקרה של פעילות בעתי חוקית כלשהי מצידכם  ובאישור הסכם זה הינם מודעים לעובדה שהפרה של חוקים ואו פעילות לא חוקית אחרת שתבוצע על ידיכם תוביל למסירת פרטיכם האישיים לגורמים המוסמכים לצורך מיצוי הדין עימכם.
 9. חל איסור מוחלט לעשות באתר My Cam כל שימוש באמצעי תשלום שאינם בבעלותכם והיה ותעשו זאת ללא אישור בכתב מצד בעל אמצעי התשלום נאלץ להעביר את העניין לטיפול גורמי האכיפה.
 10. הנני מצהיר כי שם המשתמש והסיסמה שלי הינם באחריותי המלאה וכל העברה ואו שיתוף שלהם עם כל גורם שלישי יהיה באחריותי המלאה בין עם יבצע גורם זה עבירה ואו פעולה בלתי חוקית ובין עם לאו.
 11. ידוע לי כי אתר My Cam אינו אחראי לכל תוכן שקיים באתר ואו במאגרי הנתונים שלו וכל חדירה חיצונית מצד גורם שלישי שתוביל לגניבת תכנים כאלה לא תהיה באחריות האתר ואו בעליו. למרות האמור לעיל ידוע לי כי האתר הנ"ל מוגן בסטנדרטים המקובלים ע"י משרד התקשורת.  
 12. אתר My Cam  ובעליה רשאים לשנות את התקנון הנ"ל בכל עת ללא הודעה מוקדמת מראש וזאת ע"י שיקול דעתכם בלבד.

תקנון זה הינו הסכם לכל דבר ועניין והצדדים להסכם זה הינם בעלי האתר, מפעילי המצלמות, לקוחות האתר וכל גורם שלישי אחר שקשור לפעילות האתר.
אנו עושים כל שביכולתנו להגדיר מסגרת משפטית שתשמור על התנהלות וסדר תקין בפעילות האתר והיה וסעיף כלשהו אינו עומד בדרישות החוק יוקפא הסעיף הנ"ל ושאר ההסכם יישאר בתוקפו ויעמוד על קנו.
אי הבנת התכנים ואו הסעיפים להסכם זה לרבות שליטה חלקית בלבד בשפה העברית ואו שימוש בגורם שלישי לתרגום ואו הסבר ההסכם אינו פוטר את העבריין מאחריות ואינו חושף את בעלי האתר לתביעה מצד גורם החש עצמו פגוע כתוצאה מהבנה לקויה של הפרטים ואו חשיפתו לתכנים ואו מידע שבדיעבד אינם לרוחו.
בכל דבר או עניין הקשור לפעילות האתר והשירותים המוצעים בו במקרה של עירוב בתי משפט יהיה מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בית משפט השלום בתל אביב.
 
© All Rights Reserved To Tallinnet OÜ